Stručnjaci razvijaju smernice za vidljivost i komunikaciju

Datum: 12. Jul 2018.
Vreme: 12:00 - 12:00
Lokacija: Beograd

U radionicama organizovanim u Beogradu razvijaće se sektorski komunikacioni okvir koji će se odnositi na oblasti saobraćaja, energetike i IKT, u bliskoj saradnji sa menadžerima projekata i službenicima za vidljivost IPA iz različitih ministarstava, sa Delegacijom Evropske unije i konkretnim projektima, kroz diskusiju o različitim iskustvima, izazovima i najboljim mogućim rešenjima za komunikaciju o IPA.