O projektu

section-cover
Samo - 29% građana Srbije zna da postoje programi pomoći Evropske unije koji se realizuju u zemlji 

O čemu se radi?

Zvanični naziv projekta je “Pojačana implementacija vidljivosti i komunikacionih aktivnosti IPA programa” i njegov zadatak je da poboljša vidljivost i komunikaciju o podršci Evropske unije Srbiji kroz instrumente pretpristupne pomoći. 

Potrebe za projektom

Evropska unija je najveći donator u Srbiji sa više od 3,6 milijardi evra bespovratne pomoći, ključni trgovinski partner, jer čini gotovo dve trećine ukupne spoljne trgovine Srbije; i izvor dve trećine svih stranih investicija. Svest o pomoći EU među građanima Srbije se povećava, ali samo - 29% zna da postoje EU projekti koji se realizuju u zemlji (izvor: istraživanje javnog mnjenja, novembar 2018, EUD).

Programi pomoći EU u Srbiji

Cilj projekta je da unapredi komunikaciju o programima pomoći Evropske unije Srbiji kako bi građani Srbije razumeli proces pristupanja. Dok neki drugi slični projekti (na primer EUINFONET) zadržavaju fokus na političkoj i institucionalnoj strani procesa pridruživanja, poseban fokus ovog projekta biće na poboljšanju vidljivosti programa pomoći EU u Srbiji.

Promena

Ideja je da se promene načina komunikacije odvijaju kroz tri paralelna procesa. Prvi je jačanje kapaciteta državnih službenika zaduženih za komunikaciju o EU fondovima (IPA službenici za vidljivost). Drugi je primena novih strateteških okvira komunikacije o IPA programima, Treći je kreacija i realizacija integrisanih komunikacionih kampanja o IPA progmramima kroz sektorsku prizmu.

Reč je o ljudima

Svrha ovog projekta je da preoblikuje komunikaciju o IPA programima iz komunikacije o brojevima, procedurama i izveštajima o konferencijama u priču o građanima Srbije. U priču o važnim promenama u životima običnih ljudi koji nastaju zahvaljujući ovim promenama i u priču o evropskoj perspektivi Srbije.

Sektor
  • Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta
EuropeAid referenca
EuropeAid/137986/DH/SER/RS
Komponente
  • Jačanje kapaciteta unutar vladinih institucija
  • Jačanje kapaciteta unutar medija
Grad / Region
Beograd
EU donacija
2.040.569 €
Vreme implementacije
Februar 2018. - Februar 2021.
Korisnik
Ministarstvo evropskih integracija
Implementiran od strane
Konzorcijum predvođen kompanijom SAFEGE