Prva integrisana kampanja za zaštitu životne sredine

Datum: 12. Jun 2019.
Vreme: 12:00 - 12:00
Lokacija: Beograd

 Delegacija EU u Srbiji, u okviru projekta vidljivosti IPA, pokrenuće integrisanu komunikacionu kampanju u saradnji sa MEI i Ministarstvom za zaštitu životne sredine o načinima na koje EU pruža pomoć Vladi Republike Srbije u očuvanju životne sredine.